กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2566 

สพฐ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง และศาลาสหทัยสมาคม

 •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• 

สพฐ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

 •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• 

สพฐ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 20 ปี
7 กรกฎาคม 2566

 •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ••