กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2567 

สพฐ. ร่วมใจเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

 •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• 


 •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• 

สพฐ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
พร้อมด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

 •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• 

สพฐ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

 •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• 

 •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ••