บุคลากรในสังกัดของ สพฐ.
เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ.
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565  
ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ และเก็บขยะ 
บริเวณสระน้ำหน้าอาคาร  สพฐ. 2 สพฐ. 3 และ สพฐ. 4 


                                                                                            อ่านเพิ่มเติม


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ                                                                            อ่านเพิ่มเติม

 สพฐ. ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง


                                                                                                                     อ่านเพิ่มเติม

 สพฐ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร
พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิก


                                                                                                อ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
 


                                                                                                           อ่านเพิ่มเติม


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมปล่อยคาราวานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม


รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง" เปิด-ปิด กิจกรรมกีฬากระทรวงศึกษาธิการ "เสมาเกมส์" ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565

 


สพฐ. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
ครบรอบ 130 ปี ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 


 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" 

แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565