☆ กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2566 

สพฐ. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

 •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ••