สพฐ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 131 รูป
เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ  


                วันที่ 1 เมษายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (อดีตเลขาธิการ กพฐ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (อดีตเลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ข้าราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ