สพฐ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 
ณ กระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 1 เมษายน 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายธีร์ ภวังคนันท์ (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

                จากนั้น นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2566 และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ ศธ. ประจำปี 2565 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2566 และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ศธ. ประจำปี 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา
         
                สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากระทรวงศึกษาธิการขึ้น และรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ มอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2566 จำนวน 131 ราย/รูป และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ศธ. ประจำปี 2565 จำนวน 10 ราย