สพฐ. จัดกิจกรรมกีฬากระทรวงศึกษาธิการ "เสมาเกมส์" ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2565
              

                วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

                สำหรับกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 มีการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ ชนิดต่าง ๆ อาทิ ฟุตซอล ฟุตบอล และแชร์บอล ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)               

                โดยในวันนี้มีการจัดแข่งขันรอบเปิดสนาม อาทิ การแข่งขันฟุตซอล สป.(รุ่นอาวุโส) พบกับ สพฐ.(รุ่นอาวุโส) พร้อมด้วย การแข่งขันแชร์บอลหญิง ฟุตซอลรุ่นทั่วไป สาย A และฟุตซอลรุ่นทั่วไป สาย B                ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เลขาธิการ กพฐ. ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และผลการแข่งขันว่า ในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ พัฒนาจิตใจ ศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ตลอดจนสร้างมิตรภาพระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ