สพฐ. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

                 วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล และ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีประพรมน้ำมนต์ ณ บริเวณหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 108 รูป ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป ณ บริเวณถนนหน้าอาคารราชวัลลภ