สพฐ. จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566
ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารสามัญ 99

                 วันที่ 10 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายพัฒนะ พัฒนทวีดล และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ของ สพฐ. ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารสามัญ 99 โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัย ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายปิ่นโต (ภัตตาหารเพล) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา                 จากนั้น เลขาธิการ กพฐ. กล่าวคำอำนวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสพฐ. ตามด้วยการจับสลากรางวัลจากผู้บริหาร และรางวัลพิเศษจากผู้บริหารระดับสูง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี