สพฐ. ร่วมงานและวางพานพุ่มประดิษฐ์ ในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2567
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

                วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ และคณะข้าราชการ สังกัด สพฐ. เข้าร่วมงานและวางพานพุ่มประดิษฐ์ในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตา และรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส และผู้ประศาสน์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์