สพฐ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565  
ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

                 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 


                 สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ. ในครั้งนี้ บุคลากรในสังกัดของ สพฐ. เข้าร่วมปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ และเก็บขยะ บริเวณสระน้ำหน้าอาคาร  สพฐ. 2 สพฐ. 3 และ สพฐ. 4