สพฐ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566
ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 16 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดย นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประกอบพิธีเททองนำฤกษ์หล่อตราเสมาธรรมจักร และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 68 รูป