สพฐ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ปีใหม่ประจำปี 2566
ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 

                วันที่ 10 เมษายน 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 และร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล  และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายอนันต์ พันนึก  และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ สพฐ. ต่างรดน้ำดำหัวและรับพรจากผู้บริหาร ณ บริเวณสวนวันครู หน้าอาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานวัฒนธรรมไทย และกระชับสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว สพฐ. ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น