สพฐ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 20 ปี
7 กรกฎาคม 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 20 ปี โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล  และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (อดีตเลขาธิการ กพฐ. และ กพฐ.) นายสนิท แย้มเกษร (อดีตรองเลขาธิการ กพฐ. และ กพฐ.) นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพฐ. ส่วนกลาง เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสามัญ 99 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับภายในงาน ประกอบด้วยพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสามัญ 99 กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้น สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ พระภูมิพระชัยมงคล พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และศาลตา-ยาย ถวายจตุปัจจัย ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายปิ่นโต (ภัตตาหารเพล)
ต่อมาร่วมรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ของ สพฐ. หลังจากนั้น นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธาน กพฐ. กล่าวคำอำนวยพรให้กับข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และร่วมรับชมการแสดงระบำไตรรัตน์และระบำไกรลาสสำเริงของนักเรียนโรงเรียนราชวินิตประถม โดย ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการการโรงเรียนราชวินิตประถม และคณะครู


โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยในปี 2566 นี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ สพฐ. ครบรอบ 20 ปี หรือ 2 ทศวรรษ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เป็นพลังขับเคลื่อนของ สพฐ. ได้มีโอกาสในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวพร้อมกัน อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามความเหมาะสม และรับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ www.obectv.tv / www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obectvonline