สพฐ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

                วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร


                จากนั้น พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. เข้าร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณศาลา 100 ปี และบริเวณ สวนวันครู อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ